TEFAF 2016

TEFAF Maastricht vind in 2016 plaats van 11 t/m 20 Maart
De opbouw van de beurs vergt een enorme logistieke prestatie.
Deze video uit 2015 geeft een korte impressie van het werk dat verricht wordt voorafgaand aan de opening.

Van afval naar grondstof

In de wereld komen er elk jaar meer dan één miljard oude autobanden bij. Dit is een groot probleem omdat bij de productie en bij de afvalverwerking van oude autobanden veel vervuiling en broeikasgassen vrijkomen door het gebruik van fossiele grondstoffen en energie. De innovatie (carbonisatie en energieopwekking van oude autobanden) is erop gericht om de hoogwaardige carbon black terug te winnen.
Dit project was een van de winnaars van de Innovaward 2015.

Arbeidsmonitor

De arbeidsmonitor geeft inzicht in de duurzame inzetbaarheid van de glazenwasser. Van invloed op de inzetbaarheid zijn de leefstijl en de werkmethoden
De tekeningen voor deze animatie zijn gemaakt door Toon Hezemans.
Gedacht vanuit de inhoud en de doelgroep zijn de tekeningen niet gemaakt op papier maar direct op glas.

Klinisch redeneren

De training Klinisch Redeneren wordt gegeven door de Maastricht UMC+academie. In klassikale bijeenkomsten en met begeleiding op de werkvoer gaan cursisten aan de slag gaan met gefingeerde patiënten casuïstiek en simulatiesessies. Hierin leren ze om effectief én volgens dezelfde standaard te observeren, te analyseren en je bevindingen gestructureerd te communiceren

RSBA


De leergang tot Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA) leidt HR- en arboprofessionals op tot hoog ontwikkelde adviseurs op het gebied van sociale zekerheid, inzetbaarheid en re-integratievraagstukken.

Innovaward 2015


De Innova Award werd in 2012 in het leven geroepen om creatief en innovatief ondernemerschap de stimuleren. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werden ook 3 pitches gegeven door genomineerde studenten in het kader van Limburg & Co on Tour. Ondernemers, scholieren, studenten en hun opleiders werden aan elkaar gekoppeld door een ‘tour’ te organiseren waarbij mensen elkaar op de werkvloer ontmoeten en in gesprek gaan. Studenten deden onderzoek naar mogelijke oplossingen voor probleemstellingen die vooraf door ondernemers zijn aangegeven.